Slapukų politika

Guglika slapukų politika

Slapukų politika


Ši slapukų politika taikoma svetainėms (platformoms), kurias prižiūri GUGLIKA. Slapukų politikoje pateikiama informacija apie:


 • kokias technologijas naudojame savo svetainėse;
 • kokius duomenis tvarkome;
 • kaip tvarkome duomenis ir kokiais tikslais;
 • kur ir kam perduodame tokius duomenis.
Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?
 
Guglika yra duomenų valdytojas arba subjektas, kuris nusprendžia, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami Guglika paskelbtose svetainėse ir mobiliosiose programėlėse.
 
Užtikriname, kad visos jūsų teisės pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir panaikinančios Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), yra gerbiamos, t. y. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, teisė su jais susipažinti, juos ištaisyti, ištrinti, apribotas jų tvarkymas, taip pat gauti mūsų turimų duomenų kopiją ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami gauti informacijos arba pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis, pageidautina siųsdami el. laišką adresu: info@guglika.lt
 
Kai spustelėsite nuorodas mūsų svetainėse ir mūsų mobiliosiose programėlėse, galite būti nukreipti į svetaines ar platformas, kurias tvarko nuo mūsų nepriklausomi subjektai. Tokiu atveju asmens duomenys tvarkomi pagal tų subjektų nustatytus principus ir apima pvz. duomenų apsaugos politikoje, taikomoje toms paslaugoms ar programoms, pasiekiamoms trečiųjų šalių svetainėse ar platformose.
 
Taip pat trečiųjų šalių duomenų valdytojai (mūsų partneriai) gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jeigu slapukų reklamjuostėje Jūs duodate atitinkamus sutikimus, kad Jūsų asmens duomenys būtų jiems perduoti – todėl prieš juos pateikdami susipažinkite su principais pagal kuriuos tie subjektai tvarko asmens duomenis.
 
Jei jums nėra aiškūs bet kokie su slapukų ar panašių technologijų veikimu susiję dalykai arba esate jaunesnis nei 16 metų, neduokite sutikimo, kad jie būtų naudojami.

Kokios technologijos naudojamos mūsų svetainėse ir mobiliosiose programėlėse?

Mūsų svetainėse ir mobiliosiose programėlėse naudojami slapukai ir kitos technologijos bei įrankiai, pavyzdžiui, pvz. pikselių, SDK, vietinės saugyklos failų, žymų, skaitmeninių pirštų atspaudų (bendrai vadinamų „slapukais“), kai juos naudojate.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra IT duomenys, saugomi galutiniuose vartotojų įrenginiuose (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje), kuriuos siunčia svetainės ir mobiliosios programėlės. Tokie failai leidžia atpažinti vartotojo įrenginį ir teisingai parodyti svetainę, o tai apima jos pritaikymą pagal asmenines vartotojo nuostatas. Jie taip pat leidžia rodyti svetainę vartotojo kalba, kurią „prisimena“ tokie failai, ir naudoti kitus vartotojo pasirinktus svetainės nustatymus. Slapukuose paprastai yra svetainės, iš kurios jie sukurti, pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris. Priklausomai nuo jūsų naudojamos svetainės ar įrenginio, apdorojamų slapukų tipas ir kiekis gali skirtis. Siekdami rodyti skelbimus, atlikti analizę ir palengvinti naudojimąsi mūsų funkcijomis, paslaugose, kuriose slapukai gali neveikti (pvz., mobiliosiose programėlėse), galime naudoti technologijas, kurios veikia panašiai kaip slapukai.

Kokiais tikslais naudojame slapukus?

 • užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią netinkamam naudojimui (įskaitant neleistinų asmenų prieigą);
 • pritaikyti svetainės turinį pagal vartotojo pageidavimus ir galutinį įrenginį bei optimizuoti svetainių naudojimą;
 • neleisti robotams atlikti tam tikrų veiksmų mūsų svetainėse;
 • palengvinti prisijungimą prie vartotojo paskyros, taip pat per socialinę žiniasklaidą, ir naršymą tarp svetainių puslapių, nereikalaujant iš naujo prisijungti kiekviename puslapyje;
 • anoniminės apibendrintos statistikos, padedančios suprasti, kaip vartotojas naudojasi tinklalapiais, rengimas, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;
 • interneto svetainių veikimo gerinimas, įskaitant jų efektyvumo patikrinimą;
 • identifikuoti naudotojo rodomus skelbimus ir rodyti skelbimus mūsų ir išorinėse svetainėse, įskaitant tuos, kurie geriausiai tinka naudotojo veiklai svetainėse.
Kokius duomenis apie jus tvarkome?

Galime tvarkyti duomenis apie tai, kaip naudojate svetainę savo kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ar bet kuriame kitame įrenginyje, kurį naudojate svetainėms pasiekti. Kai kurie iš tų duomenų, kartu su kitais duomenimis, gali būti laikomi asmens duomenimis. Naudodami savo interneto technologijas galime apdoroti šią informaciją:

 • svetainės, iš kurios kilo slapukai, pavadinimas, jų saugojimo galutiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris;
 • įrenginio informacija (pvz., įrenginio tipas/modelis, unikalus įrenginio ID, MAC adresas, IP adresas, operacinė sistema, operacinės sistemos versija ir įrenginio nustatymai, kalbos rinkinys, ekrano skiriamoji geba, interneto naršyklės tipas ir versija);
 • įvykiai (pvz., laikas, praleistas naudojantis svetaine, paskutinis apsilankymas svetainėje, apsilankymo svetainėje trukmė, svetainių tipai ir lankomi puslapiai, kuriame pirkimo proceso etape vartotojas yra);
 • vietos duomenys (pvz., IP adresas, informacija apie jūsų buvimo vietą, gauta naudojant įvairias geografinės vietos nustatymo technologijas);
 • kiti duomenys: informacija apie naudojimąsi svetainėmis (pvz., šaltinis, iš kurio įeinate, reklamos kampanija, iš kurios patekote į puslapį, nuorodos, kurias spustelėjote, skelbimai, kuriuos matėte, ir sutikimai, kuriuos davėte slapukų reklamjuostėje).
Asmens duomenų perdavimas į šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų. Guglika visada veikia remdamasi atitinkamą apsaugos lygį užtikrinančiais mechanizmais, į kuriuos įeina Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos dėl asmens duomenų perdavimo trečiosiose šalyse įsisteigusiems asmens duomenų tvarkytojams. Tokių straipsnių kopijas iš Guglika galite gauti parašę adresu” info@guglika.lt

Ar mes atliekame automatizuotą jūsų asmens duomenų tvarkymą (įskaitant profiliavimą) tokiu būdu, kuris turi įtakos jūsų teisėms?

Kai patenkate į mūsų svetaines, duomenys iš galutinio įrenginio yra apdorojami automatizuotu būdu dėl to, kad jie iššaukiami arba dėl veiklos svetainėje. Tai leidžia mums, duomenų valdytojui, įvertinti tam tikrus su jumis susijusius veiksnius, kokiais tikslais naudojame slapukus.

Kiek laiko slapukai saugomi jūsų galutiniame įrenginyje?

Kiek laiko slapukai bus saugomi jūsų galutiniame įrenginyje, priklauso nuo to, ar failai yra nuolatiniai, ar seanso slapukai.

Nuolatiniai slapukai – jie neištrinami uždarius naršyklę ir išlieka jūsų įrenginyje tam tikrą laiką arba be galiojimo laikotarpio, priklausomai nuo svetainės nustatymų.

Seanso slapukai – slapukai, patalpinami tam laikui, kai naudojatės naršykle (seanso trukme), ir ištrinami, kai ją uždarote.

Kokius slapukus naudojame?

Griežtai būtini slapukai – jie yra būtini norint užtikrinti tinkamą ar optimalų svetainės ar funkcijų, kuriomis vartotojas nori naudotis, veikimą, nes be jų negalėtume tinkamai suteikti daugelio mūsų siūlomų paslaugų. Dalis jų užtikrina ir Guglika internetu teikiamų paslaugų saugumą. Norint juos įdiegti galutiniame lankytojo įrenginyje, jo sutikimas nebūtinas. Jūs galite blokuoti griežtai būtinų slapukų diegimą arba juos pašalinti naudodami savo naršyklės nustatymus; kraštutiniu atveju dėl to gali būti neįmanoma visiškai ar iš dalies parodyti svetainės arba gali būti sunkiau naršyti ar net naudoti ją.

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos gauname naudodami griežtai būtinus slapukus:

 • pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (teisėtas duomenų valdytojo interesas, kurį sudaro svetainės veikimo užtikrinimas);
 • pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą (sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdymas).
Funkciniai slapukai – jie įrašo jūsų pasirinkimus, užtikrindami geriau pritaikytą paslaugą. Šio tipo slapukų surinkta informacija nepateikia duomenų apie jūsų veiklą Guglika partnerių svetainėse. Tie failai:

 • yra naudojami svetainių funkcionalumui palaikyti; svetainė turėtų tinkamai veikti be jų, tačiau ji nebus pritaikyta jūsų pageidavimams;
 • užtikrinti aukštą svetainės funkcionalumo lygį; be jų svetainės funkcionalumo lygis gali būti žemesnis, tačiau jų nebuvimas neturėtų trukdyti visiškai jomis naudotis;
 • aptarnauti svetainės funkcijas; jei jos bus užblokuotos, tam tikros funkcijos tinkamai neveiks.
Asmens duomenis, kuriuos gauname naudodami funkcinius slapukus, tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą (vartotojo sutikimas).

Analitiniai slapukai – leidžia išmatuoti apsilankymų skaičių ir rinkti informaciją apie srauto šaltinius, o tai padeda pagerinti mūsų svetainės veikimą. Jie taip pat padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi arba kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje. Nesutikimas su šiais slapukais neturi įtakos mūsų svetainių naudojimui.

Asmens duomenis, kuriuos gauname naudodami analitinius slapukus, tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą (vartotojo sutikimas).

Rinkodaros (reklamos) slapukai – jie leidžia rodyti vartotojams įdomesnius ir tuo pačiu vertingesnius skelbimus leidėjams bei reklamuotojams; slapukai taip pat gali būti naudojami skelbimams tinkinti ir skelbimams rodyti už svetainių ribų.

Asmens duomenis, kuriuos gauname naudodami rinkodaros (reklamos) slapukus, tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą (vartotojo sutikimas).

Stebėjimo pikseliai

Guglika taip pat naudoja sekimo pikselius. Pikselis yra programavimo kodas, leidžiantis svetainėje įterpti objektą, paprastai vieno pikselio dydžio vaizdą, kuris leidžia stebėti naudotojo elgesį svetainėse, kuriose jis buvo patalpintas. Pikselis gali veikti optimaliai, kai naudojamas kartu su pirmosios arba trečiosios šalies slapukais. Gavus atitinkamą sutikimą, naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su serveriu, kuriame saugomas taškas; todėl pikselio surinkti duomenys tvarkomi pagal serverį valdančio subjekto duomenų apsaugos politiką, pvz. „Guglika“ partneris. Partneris gali susieti jūsų apsilankymą Guglika svetainėje, jei esate užsiregistravęs jos platformoje, taip pat susietas su slapuku (jei toks yra), susietu su jūsų sesija.

Trečiųjų šalių funkcijos arba technologijos

Savo svetainėse naudojame trečiųjų šalių įrankius ir paslaugas, ypač susijusias su svetainėje teikiamų paslaugų teikimu, taip pat su analize, reklama (įskaitant skelbimus pagal pomėgius), pakartotinę rinkodarą arba reklamos rezultatų vertinimą. kampanijos. Slapukų ar kitų technologijų teikėjai išvardyti aukščiau.

Žemiau aprašome pasirinktus įrankius iš mūsų tiekėjų:

 • Google Analytics (Cookies/SDK)
Naudojame Google Analytics įrankius, kurie renka informaciją apie vartotojų apsilankymus mūsų svetainėse, siekdami generuoti statistiką apie svetainių veikimą ir palengvinti veiklos svetainėje analizę, kad galėtume geriau pritaikyti savo pasiūlymą prie mūsų vartotojų poreikių.

„Google Ireland Limited“, „Google Building Gordon House“, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

Spustelėkite čia, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip blokuoti Google Analytics slapukus naudojant naršyklės scenarijus:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en


 • „Google“ reklamavimo produktai („Google Ads“ ir „Google Marketing Platform“)
„Google Marketing Platform“ (slapukai / SDK)

Naudojame reklamos ir pakartotinės rinkodaros priemones. Šiuo tikslu „DoubleClick“ paslaugoms naudojame „Google“ slapukus. Trečiosios šalies paslaugų teikėjai įdiegia atitinkamą kodą arba pikselį, kad surinktų informaciją apie vartotojo veiklą svetainėse, ir tuo remdamiesi jie rodo mūsų skelbimus mūsų svetainėse apsilankiusiam vartotojui, kai jis apsilanko kitose reklamos tinklo valdomose svetainėse. mūsų trečiųjų šalių teikėjų, taip pat rinkti informaciją apie vykdomą kampaniją, atlikti svetainės analizę ir analizuoti segmentus.

„Google Ads“ (slapukai / SDK)

„Google Ads“ leidžia mums pateikti savo pasiūlymą „Google“ paieškos sistemoje ir „Google“ reklamos tinklui priklausančiose svetainėse. Naudodami „Google Ads“ analizuojame skelbimų efektyvumą, o tai padeda geriau pritaikyti pasiūlymą pagal vartotojų lūkesčius. Paspaudus ant Google paskelbto skelbimo slapukai, susiję su Skelbimų paslauga, išsaugomi vartotojo kompiuteryje.

„Google Ireland Limited“, „Google Building Gordon House“, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija.


Daugiau informacijos apie duomenų tvarkytojo partnerių sąrašą rasite paspaudę čia:

 • „TikTok“ („Pixel“ / „slapukai“)
TikTok įrankiai leidžia analizuoti ir įvertinti siūlomų produktų ir teikiamų paslaugų aspektus bei efektyviau pasiekti asmenis, kurie gali jais susidomėti.

Atsakomybė už duomenų rinkimą ir perdavimą bei jų analizę (reklaminių kampanijų poveikio ir efektyvumo įvertinimą) tenka mums kartu su TikTok Technology Limited ir TikTok Information Technologies UK Limited (bendri valdytojai).


TikTok Technology Limited, 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395 Airija.

TikTok Information Technologies UK Limited, 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Jungtinė Karalystė.

Spustelėkite čia norėdami perskaityti tvarkytojų duomenų politiką:
Spustelėkite čia, kad patektumėte į „TikTok“ slapukų valdymo prietaisų skydelį:

 • Meta (pikseliai / slapukai / SDK)
„Meta“ įrankiai leidžia analizuoti ir įvertinti siūlomų produktų ir teikiamų paslaugų aspektus bei efektyviau pasiekti asmenis, kurie gali jais susidomėti.

Atsakomybė už duomenų rinkimą ir perdavimą tenka mums kartu su Meta Platforms Ireland Limited (bendri duomenų valdytojai).

Susitarimus dėl bendros Guglika ir Meta Ireland kontrolės rasite čia:

Informacija apie bendrą valdytoją:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Meta Platforms Ireland Limited tvarko asmens duomenis ir kaip įgyvendinamos duomenų subjektų teisės, susijusios su Meta Ireland, rasite čia:

 • Socialinė žiniasklaida

Mūsų svetainėse yra nuorodų į mūsų socialinės žiniasklaidos paskyras (pvz., Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Twitter, LinkedIn). Kai naudojate nuorodą, socialinės žiniasklaidos svetainė gali naudoti šią informaciją kaip asmens duomenų valdytojas, kad sukurtų / atnaujintų jūsų profilį, neatsižvelgiant į tai, ar esate tos socialinės žiniasklaidos svetainės naudotojas, ar ne.

Tokiu būdu gauta informacija gali būti naudojama socialinės žiniasklaidos svetainėje, pvz. reklamos, rinkos tyrimų, informacijos apie jūsų elgesį rinkimo arba savo interneto svetainės kūrimo tikslais.

Guglika nerenka jokių asmens duomenų, kurie persiunčiami į tą socialinės žiniasklaidos svetainę paspaudus nuorodą į ją.

Informacija apie socialinės žiniasklaidos tiekėjus:

Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija.


Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.


„Pinterest Europe Limited“,

Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Airija.


 • Prisijungimas / paskyros sukūrimas naudojant išorines platformas
Kai kuriose mūsų platformose leidžiame susikurti paskyrą arba prisijungti naudojant paskyras, kurias turite šiose platformose: Facebook, Google arba Apple.

Prisijungimo ar paskyros kūrimo palengvinimo procese nepersiunčiame informacijos apie jūsų veiklą trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, tačiau tai, kad jų paskyros yra susietos su mūsų svetaine, savaime reiškia, kad jie gauna informaciją, kad jūs prisijungiate. arba susikurti paskyrą naudojantis jų paslaugomis. Trečiųjų šalių teikėjai gali naudoti šią informaciją kaip asmens duomenų valdytojai, kad sukurtų / atnaujintų jūsų profilį.

Tokiu būdu gauta informacija gali būti naudojama trečiosios šalies teikėjo, pvz. reklamos, rinkos tyrimų ar savo interneto svetainės kūrimo tikslais.

 • Vaizdo įrašai iš YouTube.com
Mūsų svetainėse galima leisti „YouTube“ vaizdo įrašus, saugomus http://www.YouTube.com. Jei nuspręsite paleisti vaizdo įrašą, „Google Ireland Limited“ gaus informaciją, kad esate mūsų konkrečiame puslapyje. Ši informacija gali būti naudojama jūsų profiliui kurti / atnaujinti, neatsižvelgiant į tai, ar esate prisijungę kaip „YouTube“ naudotojas, ar ne.

Tokiu būdu gauta informacija gali būti panaudota pvz. reklamos, rinkos tyrimų ar pačios šalies svetainės kūrimo tikslais.

 • Google Tag Manager
Naudodami Žymų tvarkyklę, savo svetainėse galime integruoti ir valdyti įvairius programinės įrangos sprendimus, tokius kaip Google Analytics, naudodami atitinkamas kodo dalis, dar žinomas kaip žymos. Tie kodo fragmentai taip pat naudojami duomenims apie vartotojų naršykles, jų apsilankymus svetainėje rinkti arba slapukams nustatyti. Tačiau „Google Tag Manager“ yra tik domenas, kuriame neįdiegiami slapukai ir neapdorojami asmens duomenys. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik naudojant kodo fragmentus, tokius kaip Google Analytics.

Paslaugos teikėjas: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Slapukų ištrynimas

Jūsų pasirinkimai dėl slapukų naudojimo, išreikšti prisijungus prie Guglika, yra susieti su Jūsų Guglika paskyra ir įsimenami, kai prisijungiate prie paskyros iš kito įrenginio ar naršyklės; todėl atsisakydami slapukų pirmiausia turėtumėte naudoti slapukų valdymo prietaisų skydelį, kad atšauktumėte savo sutikimus. Pagal numatytuosius nustatymus naršyklė leidžia galutiniame įrenginyje įdėti slapukus. Interneto naršyklės nustatymuose tuos nustatymus galite pakeisti taip, kad būtų užblokuotas automatinis slapukų veikimas arba informacija būtų siunčiama kiekvieną kartą, kai į jūsų įrenginį siunčiami slapukai. Šios nuorodos nukreips jus į instrukcijas, kaip sukonfigūruoti ir ištrinti slapukus populiariose naršyklėse.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Jei esate Guglika vartotojas, savo paskyros nustatymuose, skirtuke Personalizavimas, galite rasti parinktį išreikšti/atšaukti prieštaravimą profiliavimui. Tačiau prieš prieštaraudami profiliavimui atminkite, kad profiliavimas leidžia mums geriau suderinti paieškos rezultatus ir skelbimus pagal jūsų pageidavimus. Tai padės sutrumpinti prekių paieškos laiką, o rodomi skelbimai geriau atitiks jūsų lūkesčius. Pasinaudoję teise prieštarauti, atsijunkite nuo savo Guglika paskyros visuose įrenginiuose ir išvalykite juose esančius slapukus pagal naršyklei skirtas instrukcijas. Be to, jei prisijungę sutikote su slapukais, atsisakykite jų prisijungę prie savo paskyros ir naudodami slapukų valdymo prietaisų skydelį.

Kai kuriais atvejais atnaujinimo procesas gali užtrukti iki 48 valandų.

Cookie Consent with Real Cookie Banner