arrow_back Kada automobilį veikia inercijos jėga?

(1.6k taškų)
Automobiliai
250 peržiūrų
2 balsų

2 Atsakymų

Geriausias atsakymas
1 balsas

Kada automobilį veikia inercijos jėga? Teisingas KET klausimo atsakymas, bei paaiškinimas.

Tai nusako I Niutono (inercijos) dėsnis, kuris skamba šitaip: Kiekvienas kūnas išlaiko savo būvį, ramybės arba tiesioginio ir tolyginio judėjimo, tol, kol kuri nors priežastis neišves jo iš šios padėties. Ši priežastis vadinama jėga. Stabdymo metu inercijos jėgos atsiradimo priežastis – stabdymo jėga. Didinant greitį inercijos jėga atsiranda dėl padidėjusios traukos jėgos. Keičiant važiavimo kryptį inercijos jėgos atsiradimo priežastis - pradedanti veikti išcentrinė jėga.

Jūsų atsakymas yra:

  • Važiuojant posūkyje
  • Įsibėgėjant
  • Stabdant.
(2.8k taškų)
Geriausias atsakymas
0 balsų

Kas yra inercijos jėga?

inèrcijos jėgà, vektorinis dydis, lygus materialiojo taško masės m ir pagreičio a sandaugai: Fi = –ma; kryptis priešinga a krypčiai. Kai taško judėjimas kreivaeigis, inercijos jėgą galima išskaidyti į tangentinę, arba liestinę, ir statmenąją, arba išcentrinę, dedamąją. Tangentinė inercijos jėgos dedamoji eina taško trajektorijos liestinės kryptimi priešingai liestiniam pagreičiui at; jos skaitinė vertė Ft = m|αt|. Statmenoji inercijos jėgos dedamoji eina nuo trajektorijos kreivumo centro jai statmena kryptimi; jos skaitinė vertė Fn = mv2/r; čia r – trajektorijos kreivumo spindulys, v – materialiojo taško greitis. Naudojant inercijos jėgos sąvoką dinamikos uždavinius galima spręsti taikant paprastesnius statikos dėsnius (d’Alembert’o principas). Pvz., jei materialųjį tašką veikia sistema jėgų, kurių atstojamoji yra F, tai pridėjus prie šių jėgų inercijos jėgą gaunama pusiausviroji sistema, kuri tenkina lygtį F + Fi = 0. Inercijos jėga naudojama ir reliatyviajam judėjimui tirti.

(2.1k taškų)
Sveiki atvykę į „Guglika“, kur galite užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš kitų bendruomenės narių.

28 klausimų

54 atsakymų

30 komentarų

291 vartotojų